schetsenfuif 829002..


Koeterwaals is een term die gebruikt wordt om onbegrijpelijk taalgebruik aan te duiden.

Het eerste gebruik van het woord koeterwaals werd gevonden in een schrijven van Bredero. Hij roept uit: O vreemde Hovaardy! die ons eyghen Lantingeboren een Revelduytsch, een krom-tongh en een Koeter-waal maackt!, wat slaat op het gebruik van niet-Duytsche woorden.


Het woord koeterwaals is afgeleid van het Duitse Kauderwelsch. De etymologie daarvan is niet zeker; mogelijk is het een verbastering van Churer Welsch, dat wil zeggen, de in Chur gesproken Romaanse taal. Welsch (en in België Waals) was de algemene term voor een Romaanse taal; in Chur is dat het Reto-Romaans, al wordt er tegenwoordig vrijwel alleen Duits gesproken. De term verwijst dus waarschijnlijk niet naar het Waals dat in een deel van Franstalig België gesproken wordt.In de boeken van Harry Potter is Koetervlaams een taal die gesproken wordt door Kobolden, de werknemers in de Tovenaarsbank Goudgrijp. Koetervlaams is natuurlijk afgeleid van het woord koeterwaals.

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts